Patronaty

 

Filharmonia - muzyka w Jazovii

Filharmonia – muzyka w Jazovii

igry 2016 logo-01


 

 

 

Zapraszamy organizatorów lokalnych wydarzeń, biura prasowe instytucji publicznych, rzeczników prasowych oraz osoby odpowiedzialne za kontakty z mediami do kontaktu z naszą redakcją

Pobierz logo Telewizji Imperium:

imperiumTV_patronat_logo


Zasady ubiegania się o patronat medialny Telewizji IMPERIUM

1. O patronat medialny może ubiegać się każdy organizator wydarzenia, imprezy, przedsięwzięcia o zasięgu miejskim bądź regionalnym, który chciałby otrzymać od Telewizji materiał informacyjny z wydarzenia dla celów promocyjnych w zamian za promowanie Telewizji IMPERIUM. Niniejsze zasady nie znajdują zastosowania względem konsumentów.

2. Telewizja IMPERIUM może udzielić patronatu medialnego w przypadku gdy uważa, że cele przedsięwzięcia są zgodne z misją telewizji oraz są godne propagowania i promowania.

3. Telewizja IMPERIUM zastrzega sobie prawo do odpowiadania na wybrane zgłoszenia.

4. Prośbę o patronat medialny wraz z wypełnionym formularzem należy złożyć, ze względu na kilkudniowy tryb rozpatrywania, co najmniej na 14 dni przed planowanym rozpoczęciem przedsięwzięcia. Prośba złożona w terminie późniejszym niż 14 dni może nie zostać rozpatrzona.

5. Ubiegając się o patronat medialny należy:
– przygotować pismo zawierające opis/harmonogram imprezy koniecznie wraz z jej datą, miejscem oraz danymi kontaktowymi organizatora.
– wypełnić i wysłać formularz zgłoszeniowy („Formularz ubiegania się o patronat medialny Telewizji IMPERIUM”).

6. Wypełnienie proponowanych i oczekiwanych świadczeń w formularzu jest jedynie propozycją, która po uzyskaniu Patronatu medialnego Telewizji IMPERIUM jest ostatecznie uzgadniana z pracownikiem Telewizji.

7. Organizator umieszcza informację o fakcie otrzymania patronatu medialnego oraz logo Telewizji IMPERIUM we wszystkich materiałach promocyjnych i informacyjnych, związanych z realizacją przedmiotowego wydarzenia, przedsięwzięcia.

8. Organizator zobowiązuje się do rozstawienia przekazanych przez Telewizję IMPERIUM ekspozycji marketingowych (np. banerów, roll-upów itp.) na terenie organizacji wydarzenia.

9. W szczególnych przypadkach Telewizja IMPERIUM może zamiast patronatu medialnego przyznać opiekę medialną. Nie zapewnia ona oprawy reporterskiej, ale pomoże w ustalonym zakresie w promocji wydarzenia.

10. Pismo wraz z wypełnionym formularzem należy przekazać najpóźniej na 14 dni przed imprezą na jeden ze sposobów:
mailowo na adres redakcji: telewizja@tvimperium.pl
pocztą wysyłając na adres siedziby:
Telewizja IMPERIUM ul. Floriańska 23, 44-100 Gliwice
(z dopiskiem „Patronat Medialny”)
lub dostarczyć osobiście pod w/w. adresem.

11. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z redakcją pod numerem tel.: 32 301 40 04

12. Niniejsze zasady nie stanowią oferty zawarcia umowy dotyczącej patronatu medialnego w rozumieniu Art. 66 KC.

FORMULARZ_PATRONAT_TVIMPERIUM_2016 doc


Korzystając z tego serwisu akceptujesz politykę plików cookies. Więcej informacji

To niewielkie informacje, nazywane ciasteczkami (z ang. cookie – ciastko), wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedzamy i zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie), z którego korzystamy podczas przeglądania stron internetowych. W „cookies”, składających się z szeregu liter i cyfr, znajdują się różne informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych, np. tych wymagających autoryzacji – m.in. podczas logowania do konta pocztowego czy sklepu internetowego. Czytaj więcej: Zobacz

Zamknij