LATO IMPERIUM: Stanisław Kolanus, Katarzyna Cupiał

97

LATO IMPERIUM

RYNEK
00:40 – 08:55 | rozmowa: Stanisław Kolanus prezes s.m. Śródmieście
09:10 – 12:38 | WIADOMOŚCI
12:45 – 23:15 | rozmowa: Katarzyna Cupiał Stacja Artystyczna Rynek
23:23 – 27:37 | warsztaty z monotypii

r e k l a m a