LATO IMPERIUM: Maria Harasyn, Maciej Kaliszan, Joanna Grzybowska

86

LATO IMPERIUM

OSIEDLE SZTABU

00:42 – 01:21 I migawki z osiedla Sztabu Powstańczego
01:28 – 11:36 I rozmowa: Maria Harasyn i Maciej Kaliszan
13:25 – 17:51 I WIADOMOŚCI
17:58 – 21:32 I rozmowa: Joanna Grzybowska
21:39 – 23:00 I sonda z mieszkańcami osiedla
23:07 – 27:19 I przegląd prasy: Nowiny Gliwickie
produkcja: Telewizja IMPERIUM 2014

r e k l a m a