Paweł Gabara, Juan Miguel Zumeta Stachowski, Piotr Wodka, Agnieszka Batóg

138

LATO IMPERIUM

ALEJA PRZYJAŹNI

01:16 – 09:58 I rozmowa: Paweł Gabara dyrektor GTM
10:42 – 20:09 I rozmowa: Juan Miguel Zumeta Stachowski i Piotr Wodka Street Workout
20:16 – 24:02 I WIADOMOŚCI
24:09 – 29:02 I rozmowa: Agnieszka Batóg

produkcja: Telewizja IMPERIUM 2014

r e k l a m a