LATO IMPERIUM: Beata Gorczyca, Roman Sylwestrzak, Marcin Kuczkowski

302

LATO IMPERIUM

00:00 – 10:02 I rozmowa część 1: Beata Gorczyca i Roman Sylwestrzak, zarządcy nieruchomości
10:02 – 13:24 I WIADOMOŚCI
08:11 – 21:11 I rozmowa część 2: Beata Gorczyca i Roman Sylwestrzak, zarządcy nieruchomości
22:02 – 29:50 I rozmowa: mł.insp. Marcin Kuczkowski, Straż Miejska Gliwice

produkcja: Telewizja IMPERIUM 2014

r e k l a m a