LATO IMPERIUM: Ewa Wosz, Ewa Chudyba, Agnieszka Zielziecka

148

LATO IMPERIUM
00:00 – 09:40 | rozmowa: Ewa Wosz z Muzeum w Gliwicach
09:44 – 14:06 | WIADOMOŚCI
15:05 – 21:28 | rozmowa: Ewa Chudyba z Muzeum w Gliwicach
21:35 – 25:30 | rozmowa: Agnieszka Zielziecka warsztaty teatralne

produkcja: Telewizja IMPERIUM 2014

r e k l a m a