Jędrzej Kosz, Stanisław Kolanus, Jagoda Zagała, Maciej Chudzikiewicz

142

LATO IMPERIUM

00:00 – 09:00 I rozmowa: Jędrzej Kosz, kierownik pływalni Delfin
09:00 – 12:55 I WIADOMOŚCI
12:55 – 21:33 I rozmowa: Stanisław Kolanus, prezes spółdzielni mieszkaniowej Śródmieście
21:33 – 30:02 I rozmowa: Jagoda Zagała i Maciej Chudzikiewicz

produkcja: Telewizja IMPERIUM 2014

r e k l a m a