LATO IMPERIUM: Jan Isielenis, Stanisław Kubit, Mikołaj Stryja,

111

LATO IMPERIUM
01:36 – 15:02 | rozmowa: Jan Isielenis, instruktor spadochroniarstwa
15:21 – 18:45 | WIADOMOŚCI
19:55 – 29:03 | rozmowa: Stanisław Kubit i Mikołaj Stryja, stowarzyszenie modelarzy gliwickich

produkcja: Telewizja IMPERIUM 2014

r e k l a m a