LATO IMPERIUM: Barbara Malinowska, Piotr Łapczyński, Aneta Jastrzębowska

217

LATO IMPERIUM
00:32 – 11:13 | rozmowa: Barbara Malinowska, kierownik schroniska dla zwierząt
11:27 – 15:53 | WIADOMOŚCI
16:38 – 20:44 | rozmowa: Piotr Łapczyński i Aneta Jastrzębowska, opiekuni zwierząt
20:51 – 22:41 | sonda

produkcja: Telewizja IMPERIUM 2014

r e k l a m a