LATO IMPERIUM: Ewa Sternal, Krzysztof Kuc, Michał Setrnal, Paweł Marczewski, Robert Zuchniewicz

142

LATO IMPERIUM
01:10 – 03:59 | rozmowa: Ewa Sternal, właścicielka Mariny w Gliwicach
04:06 – 08:39 | rozmowa: Krzysztof Kuc, dyrektor kreatywny agencji reklamowej
08:56 – 11:47 | WIADOMOŚCI
12:54 – 15:16 | rozmowa: Michał Setrnal, młodszy marynarz
16:20 – 18:40 | rozmowa: Paweł Marczewski, stylista
18:46 – 24:00 | rozmowa: Robert Zuchniewicz, fotograf

produkcja: Telewizja IMPERIUM 2014

r e k l a m a