LATO IMPERIUM: Krzysztof Kleczka, asp. Janusz Szydło

102

LATO IMPERIUM

00:00 – 05:00 | rozmowa: Krzysztof Kleczka, prezes SM Obrońców Pokoju część:1
05:00 – 06:15 | sonda
06:15 – 10:50 | rozmowa: Krzysztof Kleczka, prezes SM Obrońców Pokoju część:2
10:50 – 14:25 | WIADOMOŚCI
14:25 – 21:25 | rozmowa: asp. Janusz Szydło

produkcja: Telewizja IMPERIUM 2014

r e k l a m a