LATO IMPERIUM: Jarosław Kaszowski, Filip Diczew

114

LATO IMPERIUM

01:45 – 11:09 | rozmowa: Jarosław Kaszowski, Prezes Akademii Piłkarskiej TEAM
11:09 – 15:07 | WIADOMOŚCI
15:07 – 21:15 | rozmowa: Filip Diczew, Wiceprezes Akademii Szachowej w Gliwicach
21:15 – 25:18 | rozmowa z uczestnikami Summercamp

produkcja: Telewizja IMPERIUM 2014

r e k l a m a