LATO IMPERIUM: Halina Michaleskul, Jarosław Wawrzak, Zdzisław Prejzner

102

LATO IMPERIUM
00:54 – 10:04 | rozmowa: Halina Michaleskul, przewodnicząca komisji rozjemczej
10:11 – 15:11 | rozmowa: Jarosław wawrzak, działkowiec
15:18 – 19:01 | WIADOMOŚCI
19:09 – 25:50| rozmowa: Zdzisław Prejzner, prezes ogródków działkowych “Mimoza”

produkcja: Telewizja IMPERIUM 2014

r e k l a m a