ANDRZEJ MICHALSKI: Opowiem wam o wykonaniu odlewu słynnej rzeźby

O swojej sztuce opowiada dr inż. Andrzej Michalski z Politechniki Śląskiej.