ANDRZEJ MICHALSKI: Opowiem wam o wykonaniu odlewu słynnej rzeźby

178

O swojej sztuce opowiada dr inż. Andrzej Michalski z Politechniki Śląskiej.

r e k l a m a