O funduszach europejskich i współpracy miasta z sąsiednimi gminami mówi zastępca prezydenta Gliwic Adam Neumann

71

Rozmawiała Katarzyna Magiera

r e k l a m a