Do 7 października komitety muszą zgłosić listy kandydatów na radnych. Zobacz kalendarium czynności do dnia wyborów

64

16 listopada br. odbędą się kolejne wybory samorządowe. Dla władz lokalnych oznacza to konieczność podjęcia wielu czynności wyborczych, dla których prawo przewidziało konkretne terminy. Poniżej prezentujemy kalendarium czynności, które muszą być podjęte do dnia głosowania.

Kalendarium wyborów samorządowych 2014

do dnia 22 września 2014 r.
– powołanie przez komisarza wyborczego terytorialnych komisji wyborczych

do dnia 7 października 2014 r. do godz. 24.00
– zgłaszanie terytorialnym komisjom wyborczym list kandydatów na radnych, odrębnie dla każdego okręgu wyborczego dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw

do dnia 12 października 2014 r.
– utworzenie obwodów głosowania w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz ustalenie ich granic, siedzib i numerów

do dnia 17 października 2014 r. do godz. 24.00
– podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o siedzibach obwodowych komisji wyborczych właściwych dla głosowania korespondencyjnego i o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych;
– zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych;
zgłaszanie gminnym komisjom wyborczym kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 

do dnia 22 października 2014 r.
– przyznanie przez Państwową Komisję Wyborczą jednolitych numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały listy kandydatów w ponad połowie okręgów w wyborach do wszystkich sejmików województw

do dnia 24 października 2014 r.
– przyznanie przez komisarza wyborczego, wykonującego zadania o charakterze ogólnowojewódzkim, numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały co najmniej jedną listę kandydatów w wyborach do sejmiku województwa i nie został im przyznany numer przez PKW

do dnia 26 października 2014 r.
– przyznanie przez komisarza wyborczego numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały co najmniej jedną listę kandydatów w wyborach do rady powiatu i nie został im przyznany numer przez Państwową Komisję Wyborczą ani przez komisarza wyborczego wykonującego zadania o charakterze ogólnowojewódzkim;

r e k l a m a