Przyznano kolejną dotację dla gliwickiego żłobka niepublicznego

34

Pod koniec sierpnia została ogłoszona II edycja konkursu na dotację dla żłobków. Z kasy miejskiej wygospodarowano na ten cel 34,5 tys. zł. O dotację mogły ubiegać się placówki wpisane do miejskiego rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

r e k l a m a