Aktywni po pięćdziesiątce. W Gliwicach działają Kluby Aktywnego Seniora

W gliwicach działa Klub Aktywnych Seniorów. Jego członkiem może zostać każdy, kto ma przynajmniej 50 lat i pragnie aktywnie zaangażować się w wolontariat. Aktywność seniorów wspiera Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych.