Nowy obiekt przy ulicy Bojkowskiej. Na Nowych Gliwicach odsłonięto dzisiaj pamiątkową tablicę…

45

Dziś na terenie dawnej kopalni węgla kamiennego „Gliwice” odsłonięto tablicę poświęconą Władysławowi Suleckiemu. W uroczystości, upamietniającej tego gliwiczaninia, górnika a przede wszystkim działacza opozycyjnego w czasach PRL, wzięli udział przedstawiciele miasta, świata nauki, kultury i polityki oraz przedstawiciel Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej – Henryk Wujec.

 

r e k l a m a