Inwestycje w infrastrukturę docenione. Gliwice IV w rankingu pisma “Wspólnota”

29

Gliwice zajęły IV miejsce w rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” podsumowującym wydatki samorządów na infrastrukturę techniczną. Pod uwagę były brane samorządowe inwestycje przeznaczone na rozwój transportu, gospodarki komunalnej oraz mieszkaniowej. Jak podkreśla zastępca prezydenta miasta Adam Neuman takie lokowanie pieniędzy sprzyja rozwojowi gospodarczemu i umacnianiu pozycji Gliwic w regionie. Nagrody wręczono podczas XII Samorządowego Forum Kapitału i Finansów w Jachrance koło Warszawy.

r e k l a m a