Gliwicki magistrat komentuje wyniki raportu NIK

45

Nie milkną echa po opublikowaniu raportu z kontroli przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli. Urząd miasta interpretuje raport jednoznacznie pozytywnie. Jednak w dokumencie pojawiły się także pewne niedociągnięcia wymienione przez kontrolerów. Jak czytamy w informacji dla mediów “oceny ogólne dwu jednostek (spółek) były negatywne, a pozostałych pięciu pozytywne mimo stwierdzonych nieprawidłowości”. Uwagi dotyczyły między innymi  naruszenia ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o gospodarce komunalnej, a także niestosowania ustawy o prawie zamówień publicznych i ustawy o wynagrodzeniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi. Co na to urząd miasta?

 

r e k l a m a