Muzeum w Gliwicach nagrodzone jako jedyne w województwie

45

Narodowy Instytut Dziedzictwa po raz pierwszy uhonorował współtwórców i animatorów  wydarzeń organizowanych w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa. Wśród pięciu laureatów, nagrodzonych za  szczególny wkład w budowanie wysokiej jakości oferty programowej oraz rangi Europejskich Dni Dziedzictwa w województwie śląskim znalazło się  Muzeum w Gliwicach – jedyna wyróżniona instytucja muzealna z naszego regionu.

r e k l a m a