Do wyborów coraz bliżej. Dziś upływa termin składania wniosków o dopisanie do spisu wyborców.

77

W dniu dzisiejszym upływa termin składania przez wyborców wniosków o dopisanie ich do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce ich stałego zamieszkania.

r e k l a m a