Praca bez barier. Powstaną nowe miejsca pracy dla niepełnosprawnych

63

To będzie pierwsze tego typu miejsce w Gliwicach. Przy Zespole Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka powstanie Zakład Aktywności Zawodowej. Nowe miejsce da osobom niepełnoprawnym ruchowo, intelektualnie a także niewidomym i niesłyszącym możliwość pracy w warunkach zakładu pracy chronionej. Zakład Aktywności Zawodowej ma być współfinansowany ze środków PFRON, samorządu województwa i środków miejskich. Zatrudnienie w nim ma znaleźć 45 osób z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności.

r e k l a m a