Pierwsze Spotkanie Uczniowskiego Salonu Edukacyjnego za nami

Podobno nie pytań bez odpowiedzi. Uczniowie  Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gliwicach mogli to sprawdzić podczas pierwszego Uczniowskiego Salonu Edukacyjnego.