Magiczna moc sztuki. Pełno(s)prawni artyści

43

Są tuż obok nas, ale tak często ich nie widzimy. Niepełnosprawni, o czym cczasem zapominamy, są pełnoprawnymi członkami społeczeństwa. Podczas panelu dyskusyjnego “Sztuka przeciw wykluczeniu społecznemu” w Stacji artystycznej Rynek spotkały się i dyskutowały osoby, które na co dzień pracują z osobami niepełnosprawnymi.

r e k l a m a