I Forum Pracodawców w Gliwicach już dziś

91

1 grudnia 2014 r. w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1  w Gliwicach odbędzie się I Forum Pracodawców.

Na Forum zaproszeni zostali przedstawiciele organów prowadzącego i nadzorującego szkołę, przedstawiciele organizacji pracodawców, instytucje związane z rynkiem pracy oraz pracodawcy branż hotelarskiej, turystycznej, gastronomicznej, ekonomicznej i handlowej. Celem Forum jest wymiana informacji i doświadczeń a docelowo poszerzenie i pogłębienie współpracy szkoły, pracodawców i instytucji związanych z rynkiem pracy. Zaproszenie na forum przyjął poseł na sejm RP VII kadencji Jan Kaźmierczak, który wprowadzi uczestników w temat Forum wystąpieniem pt. „Pracodawca kluczowym partnerem szkoły zawodowej”. Gościć będziemy również przedstawiciela Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej z Warszawy, pana Andrzeja Brzozowskiego, który przedstawi korzyści, jakie wynikają ze współpracy szkoły z pracodawcami.

Patronem medialnym Forum jest TV Imperium.

Program I Forum Pracodawców:

14:00 – 14:10    Przywitanie zaproszonych gości przez Dyrektora CKZiU nr 1 Krystiana Szatkę
14:10 – 14:15    Prezentacja CKZiU nr 1 – film
14:15 – 14:30    „Pracodawca kluczowym partnerem szkoły zawodowej” – wystąpienie posła na sejm RP VII kadencji Jana Kaźmierczaka
14:30 – 15:00    „Korzyści współpracy pracodawców ze szkołami” – wystąpienie Andrzeja Brzozowskiego – Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej
15:00 – 15:05    Chwila dla  TV Imperium – Andrzej  Kurczak
15:15 – 15:30    „Pracodawca w szkole” –  reportaż
15:30 – 15:40    „O czym chcemy rozmawiać” – wprowadzenie do dyskusji, Barbara Pypno wicedyrektor CKZiU nr 1
15:40 – 16:20    „Wszystkie działania CKZiU w zakresie kształcenia zawodowego powinny być realizowane w ścisłej współpracy z pracodawcami” – dyskusje panelowe
16:20 – 16:40    Delikatesy warsztatów szkolnych CKZiU nr 1
16:40 – 16:50    Podsumowanie, zakończenie.

r e k l a m a