Wszystkim górnikom z okazji Barbórki życzymy tyle samo wyjazdów ile zjazdów!

Życzenia z okazji Barbórki od uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 Gliwicach: