Wszystkim górnikom z okazji Barbórki życzymy tyle samo wyjazdów ile zjazdów!

671

Życzenia z okazji Barbórki od uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 Gliwicach:

r e k l a m a