45 drzew zniszczonych. Wandale nie lubią zieleni?

60

Zmartwionych losem lip przy ul. Mickiewicza możemy uspokoić – za zgodą konserwatora i po wykonanej wcześniej ekspertyzie usunięto 26 chorych drzew, które mają zostać zastąpione nowymi. Martwić może za to los innych drzew. Jak informowaliśmy ostatnio w naszych wiadomościach Zarząd Dróg Miejskich posadził 350 drzew i 12 tysięcy krzewów w różnych miejscach naszego miasta. Niestety część z nich nie doczekała wiosny – zostały połamane lub powyrywane. Zdewastowane zostały również nasadzenia przy ul. Tarnogórskiej i Horsta Bieńka a przy ul. Kosów ktoś prawdopodobnie oblał nową zieleń szkodliwą dla niej substancją.

r e k l a m a