Nowoczesne technologie pomagają urzędnikom w ściąganiu podatków

57

Jak mawiał Benjamin Franklin tylko dwie rzeczy w życiu są pewne – podatki i śmierć. Zwykłym śmiertelnikom podatki kojarzą się jednoznacznie negatywnie, dla miasta podatki oznaczają składową budżetu. W zeszłym roku dochody z tytułu podatków od nieruchomości wniosły do miejskiej kasy prawie 150 mln złotych (osoby prawne – 125,9 mln złotych, osoby fizyczne – 23,6 mln złotych). Poza tradycyjnymi sposobami urzędnicy coraz częściej korzystają z nowoczesnych narzędzi. Ortofotomapa, czyli Miejski System Informacji Przestrzennej dostępny jest dla mieszkańców na stronie www.msip-mapa.um.gliwice.pl.

r e k l a m a