Strefy płatnego parkowania w Gliwicach. Rozmowa z operatorem technicznym

97
r e k l a m a