Strefy płatnego parkowania w Gliwicach. Rozmowa z operatorem technicznym

82
r e k l a m a