O akcji "Zima" opowiada jej koordynator Andrzej Razmus z Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach

126
r e k l a m a