WTOREK: drożej na odcinku A4 Katowice-Kraków, gliwickie lokomotywy docenione, gliwickie siatkarki górą

79

PODWYŻKI NA A4. ZA PRZEJAZD DO KRAKOWA ZAPŁACIMY WIĘCEJ

Od 1 marca jazda autostradą A4 z Katowic do Krakowa będzie nas kosztować więcej. Operator uzgodnił już nowe, wyższe stawki z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad. Według nowej taryfy na każdym z dwóch punktów poboru opłat motocykliści zapłacą 5 zł, kierowcy aut osobowych 10 zł, a pojazdów drugiej i trzeciej kategorii (czyli między innymi samochodów z przyczepą) 16zł 50 gr. Dla kierowców osobówek oznacza to że podróż w jedną stronę z Katowic do Krakowa będzie droższa o 2 zł. Kierowcom pojazdów osobowych korzystającym z abonamentów nadal będzie przysługiwał rabat w wysokości 5%  przy zakupie 50 przejazdów. Przedstawiciele spółki Stalexport Autostrada Małopolska tłumaczą podwyżki istotnymi nakładami na eksploatację autostrady oraz inwestycje nie przewidziane w umowie koncesyjnej. Ostatnio stawki za przejazd samochodów osobowych podniesiono 3 lata temu, ale i bez tego 60-kilometrowy odcinek autostrady między stolicą Śląska i Małopolski jest jednym z droższych w Europie i w Polsce – płatny odcinek A4 wyprzedza w tym rankingu i to o 2 gr za km – odcinek A2 Konin-Nowy Tomyśl.

GLIWICKIE LOKOMOTYWY DOCENIONE. NEWAG SPRZEDA 5 DRAGONÓW ZA 75 MLN ZŁOTYCH

Skoro już rozmawiamy o pieniądzach. Dobra wiadomość płynie z gliwickiego zakładu Newag. Firma podpisała właśnie lukratywny kontrakt na produkcję 5 lokomotyw elektrycznych Dragon. Zamawiający, Freightliner Polska zapłaci za maszyny prawie 75 milionów złotych. Dra­gony  to 6-osiowe loko­mo­tywy, przy­sto­so­wane do cią­gnię­cia cięż­kich skła­dów towa­ro­wych o wadze nawet powy­żej 4 tys. ton. Wypo­sa­żone będą w moduł Dual Power, czyli dodat­kowy sil­nik spa­li­nowy, umoż­li­wia­jący obsługę klien­tów rów­nież na nie­ze­lek­try­fi­ko­wa­nych koń­ców­kach linii oraz na bocz­ni­cach bez wyko­rzy­sty­wa­nia dodat­ko­wych loko­mo­tyw manew­ro­wych. Pierw­sze 3 loko­mo­tywy tra­fią do prze­woź­nika w maju 2016, nato­miast pozo­stałe dwie do końca lipca 2016.

ZACHODNIA BRAMA METROPOLII SILESIA.NAJTRUDNIEJSZY PIERWSZY KROK ZA NAMI?

NIEZŁA SZTUKA. ART FERIE W STACJI ARTYSTYCZNEJ RYNEK 


SPORT:  ZWYCIĘSTWO GLIWICKICH SIATKAREK. AZS UTRZYMAŁ SIĘ NA II POZYCJI W TABELI

r e k l a m a