Likwidacja 11 gliwickich szkół. Zmiany wymusza niż demograficzny

125

Niż demograficzny i brak chętnych do nauki wymusi likwidację 11 gliwickich szkół. Szkoły Zawodowe nr 3, 4 i 6, Szkoły Policealne nr 2, 3, 4, 9, 10 oraz Szkoła Policealna dla dorosłych a także Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 3 i Technikum nr 10 działające w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych przy ul.Toszeckiej mają zostać zlikwidowane z początkiem nowego roku szkolnego. Kształcący się w zawodach  technik elektryk i technik mechanik w Technikum nr 10 mają zostać przeniesieni do Technikum nr 3 przy ul. Warszawskiej, a kształcenie w zawodach mechanik monter maszyn i urządzeń oraz elektromechanik ze szkoły zawodowej nr 6 ma zostać przeniesione do Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 przy ul. Okrzei.

r e k l a m a