Boom budowlany Politechniki Śląskiej. Powstaje Centrum Informatyczne przy ul. Łużyckiej

78

Niedługo po oddaniu do użytku popularnej „ŻYLETY”, czyli Centrum Nowych Technologii, przy kompleksie akademickim wyrasta nowy gmach uczelni. Będzie to Centrum Informatyczne. Prace mają być skończone jeszcze w tym roku.

r e k l a m a