Gliwiczanie na place zabaw! Obywatelska inicjatywa MZUK-u

59

Miejski Zarząd Usług Komunalnych ogłosił nietypowy konkurs. Zachęca on gliwiczan do gromadzenia się wokół placów zabaw. Pozornie błaha inicjatywa ma przyczynić się do obywatelskiej aktywizacji mieszkańców, ale także dbania o estetyczne walory miejsc przeznaczonych dla najmłodszych.

r e k l a m a