Nowe przestrzenie w Willi Caro, poszerzamy horyzonty z Kinem Amok