O historii Muzeum w Gliwicach opowiada Damian Recław