Sprawdzamy stan zaawansowania prac w dawnym żydowskim domu przedpogrzebowym