Obchody Dnia Książki, fotograficzne wspomnienie Różewicza, moc zapowiedzi kulturalnych