Obraz Sapientia Dei – Alegoria Mądrości Bożej. Część 1