ŚRODA: Biała Brama odnaleziona, Dzień Sportu po studencku