BLIŻEJ BOGA: Bilblia pauperum – Kościół w Sierakowicach