O kolekcjonowaniu lalek opowiada Ewa Liszka, starszy kustosz Muzeum Historii Katowic

300
r e k l a m a