O kolekcjonowaniu lalek opowiada Ewa Liszka, starszy kustosz Muzeum Historii Katowic

258
r e k l a m a