O kolekcjonowaniu lalek opowiada Ewa Liszka, starszy kustosz Muzeum Historii Katowic

207
r e k l a m a