Otwarcie Biblioforum, Myslovitz na na 70-leciu Piasta, plany na wakacje