LATO IMPERIUM: muzyczny rynek – występ zespołu Sholem