Prof. Krzysztof Nitsch o tablicy pamiątkowej T. Różewicza