CZWARTEK: ślubowanie w Cechu, kulminacja Palmjazzu, wiadukt na Bohaterów Getta otwarty