Jak się mierzy czas? Część 2

4 KOMENTARZE

 1. Piyknie witom przi szlustydniu.

  Tyn podcykl o „czasie“ powiniyn byc’ wykorzystywany (wedug mie) we wychowywaniu i nauce modego pokolynia we szkouach. Piykny temat, niby ajnfachowy, a przeca tela godo o s’wiecie i tolerancji. Zresztom w dzisiejszych czasach przidatne to je i nom tzw. dorosuym niby ludziom …

  I coby to jeszcze mauy konseczek wiyncyj namacalnie nawionzac’ do geszichty (historii) Glywic, to dodom sam jedna maluc’ko ciekawostka. Gliwice oficjalnie niy majom niby zodnego laureata nagrody Nobla. Ale niy je to do kon’ca prowdom. To co teroski opowia, to spomniauo mi sie jak Pan Marian prziklynknou na filmie kole groba na kerym widac’ miano „Krebs“. Tak sie przitrefiouo, ize kedys’ bouech na spacyrze na jednym fridhofie zydowskim w Dolnyj Saksonii, konkretnie niydaleko Hannoveru, we mies’cie Hildesheim. Spacyruja se tak i podziwiom piykne grobowce Zydow tam pochowanych. Na jednym z grobowcow douech obacht (zwrociouech uwaga) na miano Dawidson. Sam tyn grobowiec:
  http://schlesien.nwgw.de/foto/displayimage.php?album=403&pos=4
  Przipomniauo mi sie w tym momyncie, co downo tymu we Glywicach praktykowou lekarz, jak to sie we Glywicach w tamtych czasach oficjalnie godauo, „specjalista od chorob gardua, uszow i nosa” (dzsiej by mu bouo „lekarz specjalista laryngolog“) kerymu bouo Georg Krebs. Bou to cyniony w tym fachu specjalista, a odniego inauguralno dyzeracja wydano we Monachium, traktowaua o problymie po polsku okres’lonym „Prziczyny zwężenia przełyku“ i je do dzisiej w biblotyce uniwersyteckyj w Monachium, kaj tyn Glywiczok studiowou medycyna. Tyn doktor G. Krebs wzion se za zona Alma Davidson ze Hildesheim’u i tam urodziou im sie synek, kery poszou niy ino s’ladami zainteresowan’medycynom odniego fatra (ojca), ale w kon’cu zostou laureatym Nagrody Nobla – sam link na, niystety ino krotki o tym i o nim, tekst polskojynzyczny:
  https://pl.wikipedia.org/wiki/Hans_Adolf_Krebs
  Tak to te dwa przipadkowo znalezione stare kamiynie nagrobne (jedyn z filmu Pana Mariana a jeden z mojyj fotografii) krewnych tych dwoch familii spominajom nom o tym ize Glywice „majom” przinajmiyj pouowa jednego z laureatow Nagrody Nobla. Wprowdzie ino „pouowa“, ale wedug mir ta wazniyjszo, bo to fater (ojciec) ukerunkowou synka w odniego zainteresowaniach naukom, a pozwolouo mu to je potym rozwijac’ i pomino roztomaitych losow, jake tamte czasy wydziwiauy losym zydowskim jednyj i z glywickich familii zaowocowauo niprzeciyntnie przeca …

  ps

  Jako ze rodziouech sie we Glywicach, a krzest miouech we Laband we kos’ciele s’w Jerzego, to niy daruja se niy spomniec’ jeszcze czegos’ co uonczy, spomniane sam miasto Hildesheim i dzisiejszo dzielnicy Glywic Łabędy. Te dwa miejsca uonczy postac’ ostatniego s’lonskego, za czasow do 1945 roku, kardynaua. Kardynau tyn ( https://pl.wikipedia.org/wiki/Adolf_Bertram )pos’wiynciou kamiyn’ wyngelny pod budowa mojego rodzinnego kos’cioua we Laband. Sam, pora lot wczes’niyj tyn duchowny tysz, skull inkszyj okazji we Glywicach:

  http://www.ministrant.eu/Untitled-11.jpg

  a sam we moim kos’ciele we Laband krotko przed wojnom:

  http://www.fotosik.pl/zdjecie/pelne/e43d3a46167e535e

  • Ja, we kozdy piontek, kej we izbie u mie w doma, na zygorze juzas’ piz’nie c’wierc’ na piyn’c’ po pouedniu, to mom juze nalono w szolce bonkafa, i obsztalowano na komputerze TV IMPERIUM. Tak tysz ciekawych je kozdy roz co to juzas’ porozprowio nosz glywicki „pasjonata” i kaj on nos to juzas’ sam zakludzi. Jeszcze roz BRAVO!

   A sam cosik co by to tyn nosz zygor na ratuszu we Glywicach przeca mog jako melodyjo (mauy ze niyj konsek) roz na dziyn we pouednie zagrac’ ludziom na placu/rynku:

   Abo?

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę zatwierdź swój komentarz!
Podaj swoje imię i nazwisko