Karnawał. Część 1

10 KOMENTARZE

 1. Hm, co by to sam dzisiej dodac’ juzas’ konsek inkszego do nowego filmu Pana Mariana i co by pasowauo do tematu „karnawal“… (?)

  Juz wia. Opowia mozno troszka o suawnym „Mr. Acapulco“.

  Mr. Acapulco, mianowany tysz w latach 30ych „Swing-König“ (krol swing’u), to znany i suawny we coukim muzycznym s’wiacie artysta, kery swoja kariera zawdziynczo Glywicom i „Haus Oberschlesien“ („Dom Gornos’lonski“). A bouo to tak.

  Szwajcar z pochodzynia, Ernst Heinrich Stauffer (inaczyj tysz Ernest Henry Stauffer) przijechou do Glywic ze swojom kapelom(orkestrom)Teddy And His Band, bo to sam dostou (dostali) piyrszy
  „engagement“ czyli angaż. Coukyj odniego kariery opowiadou niy byda, ale powia ino ze zachwycou potym swojom muzykom oprocz Niymiec, Angli, czi Szwajcarii, tysz i USA i Meksyk. Znauo go i Hollywood, i niy ocygania kej powia ize couki s’wiat suchou odniego melodie.
  Miano Mr. Acapulco dostou, bo to jymu ta miejscowos’c’(Acapulco), we keryj sie osiedlou, zawdziynczo to czym sie staua z mauego 8 tysiyncznego przeca kedys miasteczka rybackego. Do dzisiej ludzie go tam spominajom i wiedzom kim bou Mr. Acapulco. Ale to se tysz wszysko moge kozdy som wysznupac’ we internecu (internecie). Niy byda za wiela „fulou“ bo to sam cza posuchac’ a niy ino wiela rozprowiac’.
  Bezto tysz mozno tukej dom ino jeszcze linki na pora odniego (Mr. Acapulco)„konskow“ muzyki i filmu.

  sam jeden film dokumyntalny kery pokazuje Berlin przedwojynny (podobno atomosfera boua w tamtym czasie i we Glywicach), a ta piykno muzyka juz wiycie od kogo je:)

  to tysz on (Mr. Acapulco) ze odniego „kapelom“ w pieronym piynknym blues’ie

  a sam on/oni we jednym filmie kery bardzo lubia i dzisiej jeszcze niykedy se oglondnon’c’

  Prowda ze fajny film i fajno muzyka …!?

  Po s’merci prochy Mr. Acapulco rozssute bouy po Pacyfiku – tak on se som winszowou (zyczou) …

  A Glywice niystety zapomniauy dzisiej chyba niy ino o nim ale i o coukyj raji znanych ludzi kerym nasze miasto zawdziynczo, na roztomaity sposob, swoj rozwoj. Fajnie beztosz ize Pan Marian w tyj sam TV moge aby troszka nos wszyskich na te downe klimaty i odnich s’lady juzas’ nakludzic’ (naprowadzic’) i ze se juzas’ idzie fajnie pospominac’ naszo glywicko geszichta (historia).

  A na szlustydziyn’ cosik ze mojyj zakurzonyj muzycznyj kisty co jeszcze inaczyj je zwionzane ze Glywicami. Kto zgodnie co mo tyn s’wiatowy szlager spolnego ze Glywicami?

 2. Nie mam pojęcia co ten walczyk angielski ma wspólnego z Gleiwitz. Na pewno chodzi o kompozytora ale naprawdę nie wiem co więcej. Ten drugi utwór „Graj piękny cyganie ” to znana i piękna melodia. Zresztą, te wszystkie następne też są fajne do tańca. Tylko – gdzie tu znaleźć dziś ( poza moją żoną oczywiście) partnerkę do walca, foxtrota czy szybkiej polki że nie wspomnę o upojnym tangu na pustym parkiecie?
  =M====================

  • Witom

   To sie rosuazi niy o kompozytora ale o piyrsze wykonanie a raczyj piyrszo wykonawczyni (je to poprawnie richtik po polsku?) tyj piosynki.
   Piyrszy roz wykonaua to rodzono 1920 we Glywicach piosynkarka Magda Hain. Ta piosynka bouo ale jakis’ czas po prymierze potym zakozane s’piywac’. Te zakozanie bouo ino skisz sytuacji militarno politycznyj w tym regionie – godom(szkryflom) to bo czynsto sie suyszy inksze zdania w tym wzglyndzie. Magda Hain s’piywaua ta piosynka piyrszy roz we marcu 1943, a suawno ta piosynka stoua sie dopiyro po wojnie.

 3. Super, to jak Cejrowski i Makłowicz w 1, chodzi, opowiada i pokazuje (Cejrowski) z fajnym akcentem i zaangażowaniem (Makłowicz), hehe super.

 4. Piyknie Witom

  Jako ize praje czytom juzas’ troszka juzas’ o downych Glywicach, to jeszcze sam cosik, przi okazji, dodom o tzw „Haus Oberschlesien” i miyj znanych geszichtow z tym zwionzanych. Tysz skuli tego, ize je to objekt z kerym zwionzane som przeca dziesiontki geszichtow, i szkoda by bouo aby pora z nicht niy spomniec’. Dryny (w s’rodku) boua tam, tak jak wczes’niyj we inkszych glywickich hotelach (o czym spominou Pan Marian) jednak tysz tzw „Kutschenstube” czyli „sztuba/izba dlo woz’nicow”. Oczywis’cie i szofery byli odniyj go’ciami. Godom to bo mozno niyuwazny widz, mog odniys’c’ konsek inksze wrazynie/wyniys’ inkaszo informacja, po obejzyniu filmu. Panie Marianne niych Pan mi prosza wybaczy ta „frechownos’c’“!
  Dyrektor Elster, kery zanim przejon tyn „Haus Oberschlesien” prowadziou inkszy, podobny „geszeft”we Wiedniu. Ale naprowdy suawno bouo odniego cera (corka) Else. Nawiasym godajonc odniego s’mierc’ to tysz mauo „zagadka”. Else Elster to boua swojego czasu znano s’piywajonco aktorka, ale niystety, znany skons’ inond, odniyj chop (mauzonek) wciongnou jom w krong nacjonalistyczno-socjalistyczny, i tak odniyj kariera ze wzglyndow politycznych skazano boua na klynska. To boua niyprzeciyntnie piykno blondynka i na poru sam „obrozkach jom mogecie znons’c’. Dodom ino ze jak we Glywicach (we kinie „Schauburg”) puszczany bou z niom, suawny niy ino sam; wtedy film „Die blonde Nachtigall”, to publika wstoua i owacje niy miauy kon’ca. Mozno tukej niy byda ale rozprowiou ino podom juzas’ pora linkow, niy ino dlo badaczy glywickyj geszichty:

  Tukej juzas’ pora z niom fotkow, w tym piyrszo w towarzystwie Hitlera (miyndzy paroma inkszymi aktorkami), a drugo to plakat spomnianego sam filmu:

  http://schlesien.nwgw.de/foto/displayimage.php?album=1154&pos=1

  http://schlesien.nwgw.de/foto/displayimage.php?album=1154&pos=0

  No i mozno jeszcze pora odniyj piosynkow:

  No i jeszcze roz Else na fotografi:

  http://static1.akpool.de/images/cards/49/491189.jpg

  Sam znondziecie i fotka (szkoda ze tak niywyraz’no) downego znanego glywickego kina „Schauburg“ na keryj widac’ i plakat zapowiadajoncy spominany sam przezymie a w tamtych czasach nagrodzany bez kon’caca przez glywicko publika owacjami film (moje tzw wolne tuplikowanie na polsko mowa) „Słowik blondynka“ reklamowanego w tym przypadku jako „Blonder Traum“ („blond-sen“, also „sen-blondynka“):

  http://www.gliwiczanie.pl/Reportaz/ulica_dworcowa/ulica_dworcowa_02.htm

  ps

  Familia Elster niy pochodzioua, wedug moich wiadomos’ci ani ze Wiednia, ani ze Glywic, odniyj korzynie bouy we „wolnym mies’cie“ Gdan’sku.

 5. „Hotel Pod Poczta” czyli obiekty przy ul.Dolne Waly 13 i Dolne Waly 13a to byly hotelem typu apartmentowego. Mieszkania mialy okolo 110 m powierzchni.Wnetrza byly ogrzewane pieknymi piecami kaflowymi. Sztukaterie zdobily sufity. Piwnica sluzyla jako schron oraz byla polaczona przejsciem pod ziemnym z tzw. suteryna. Pod #13a podobnoz mieszkali oficerowie niemieccy.Pod #13 w 50, 60 ,70 i 80 miescila sie na parterze stolowka pracownicza.

  • Coby pewne rzeczy lepiyj wyjas’nic zacytuja tym razym taki tekst;

   „W 1897 roku przy ul. Dolne Wały 13/ Niederwallstraße 13 / wybudowano Hotel „Pod Pocztą” („Zur Post”). Kres działalności hotelu przyniosła ujawniona tu wielka afera przemytnicza, którą szczegółowo opisuje w kilku numerach „Dziennik Śląski”. We wrześniu 1921 r. w hotelu zamieszkał kupiec Edward Rusin ze Szczygłowic. Po kilku dniach dostarczono mu cztery pokaźnych rozmiarów skrzynie. Zaniepokojony niezwykłą przesyłką właściciel zawiadomił policję plebiscytową. Rewizja odkryła, że w owych skrzyniach znajdowało się 40 000 naboi. Kupca aresztowano. Po kilku dniach wieczorem patrol wojskowy ponownie niespodziewanie pojawił się w hotelu, aresztując dalszych pięć osób zamieszanych w aferę. Kolejna drobiazgowa rewizja ca- łego budynku od piwnic po strych znalazła duże ilości naboi i broni palnej ukrytej w różnych jego zakamarkach. Hotel został natychmiast zamknięty, a właściciel aresz- towany i pozbawiany koncesji. Po kilkunastu miesiącach w 1922 r. w opuszczonym obiekcie urządzono hotel „Deutsches Haus”, jako że jego poprzednia siedziba na gli- wickim rynku została zlikwidowana w 1921 r. po odnalezieniu tam sprzętu do produk- cji fałszywych dokumentów dla potrzeb Niemieckiego Komitetu Plebiscytowego.”

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę zatwierdź swój komentarz!
Podaj swoje imię i nazwisko